AGJENTËT
ShqipDeutschEnglishItalian

Shkuarja

Kthimi


Fluturim një-drejtim
Fluturim kthyes


FLUTURIMI
DESTINACIONI
NISJA
ATERIMI

4T 2352
Zürich — Prishtina
06:55
09:00

WK 402
Zürich — Prishtina
09:20
11:25

ST 1749
Prishtina — München
09:30
11:50

4U 5712
Stuttgart — Prishtina
09:50
11:55

4T 2353
Prishtina — Zürich
10:00
12:10

WK 403
Prishtina — Zürich
12:15
14:30

4U 5713
Prishtina — Stuttgart
12:35
14:30

ST 8656
Düsseldorf — Prishtina
15:45
18:25

ST 1748
München — Prishtina
16:30
18:35

2L 104
Zürich — Prishtina
16:50
19:00

ST 8657
Prishtina — Düsseldorf
19:10
22:20

2L 105
Prishtina — Zürich
19:45
22:00

Detajet
25.04.2014




Klikoni këtu për të mos pranuar E-mail nga kompania jone.


CALL CENTER 24–ORË



Milano: +39 029 47 55 995

Bologna: +39 051 04 20 706

Verona: +39 045 78 60 405


Tirana: +355 (0) 4 231 9005

Stuttgart: +49 (0) 711 87 03 06 90

München: +49 (0) 89 97 30 66 42


Frankfurt: +49 (0) 69 25 66 760

Vienna: +43 (0)1 319 10 74

Genèva: +41 (0)22 346 20 01


Prishtinë: +381 (0) 38 220 220

Berlin: +49 (0) 30 56 82 14 79

Hannover: +49 (0) 51 13 36 29 09


Hamburg: +49 (0) 40 30 39 47 58

Zürich: +41 (0) 44 315 59 59

Düsseldorf: +49 (0) 211 17 39 930



Numrat tjerë


© 2010 Kosova Airlines

Site-Map

Termet dhe Kushtet

Kontakti

Impressum